Въпроси и отговори

Кратки въпроси и отговори за нови членове:

Какво е БАСГП?

Как мога да стана член?

Платено ли е участието в БАСГП?

Колко е членският внос за юридически лица?

Колко фирми са членове?

Кои са партньорските организации на БАСГП?

 

Какво е БАСГП?
Българската асоциация за съвременна графика и печат (БАСГП) е доброволно, неправителствено и независимо сдружение на производители на сито, дигитален, текстилен и други видове печат, на производители и доставчици на оборудване, технологии и консумативи за такъв печат, и други свързани дейности.

 

Как мога да стана член?
Първо трябва да се запознаете с Устава на сдружението и да попълните формата за кандидатстване за Нов член.

 

Платено ли е участието в БАСГП?

  • Встъпителна вноска на нов член на Асоциацията: 100 лв.
  • Годишен членски внос за юридически лица и еднолични търговци: 500 лв.
  • Годишен членски внос за физически лица, в т.ч. Упражняващи свободна професия: 250лв.

 

Членски внос

Годишният членски внос за юридически лица и еднолични търговци се заплаща наведнъж най-късно до 31 януари или на две равни вноски по 250 лв. всяка, платими съответно най-късно:

  • до 31 януари – за първото полугодие
  • до 31 юли – за второто полугодие

Годишният членски внос за физически лица, в т.ч. упражняващи свободна професия се заплаща наведнъж най-късно до 31 януари или на две равни вноски по 125 лв. всяка, платими съответно най-късно

  • до 31 януари – за първото полугодие
  • до 31 юли – за второто полугодие

 

Колко фирми са членоне на асоциацията?

 

Управителен съвет

Председател на УС: Анка Бимбалова, Графика МС ЕООД

Зам. председател на УС: Найден Найденов, Атиа Принт ООД

Член на УС: Деница Стойчева, Сфера Дизайн ЕООД

Член на УС: Нели Попова

Секретар на Асоциацията: Десислава Тодорова, Полиграфия Инфо ООД

 

Членове

Анталис България ЕООД, София

Атиа Принт ООД, София

Белжи ООД, Стара Загора

Бивалвия ООД, София

Булгед ООД, София

Венцислав Йорданов, физическо лице

Графика МС ЕООД, София

Джей Пойнт ООД, София

Импрес ООД, Пловдив

Коника Минолта Бизнес Сълюшънс България ЕООД, София

Ксерокс България, ЕООД

Надежда Георгиева, физическо лице

Николай Николов, физическо лице

Пиксел принт студио ЕООД, Пловдив

Принтер БГ ООД, Бургас

Полиграфия Инфо ООД, София

Радев Принт ЕООД, Габрово

Сарв ЕООД, София

Сфера Дизайн ЕООД, София

Тепеде България ЕООД, София

Тракия Дизайн ООД, Габрово

Фреш принт ООД, София

Щерев ЕТ, София

 

 

Поканата за членство е отворена през цялата година. Нови членове се приемат на Общо събрание.

Кои са партньорските организации на БАСГП?
Основният партньор на асоциацията е международната организация FESPA, към която БАСГП се присъедини през септември 2011 като асоцииран член.

От септември 2013 БАСГП е пълноправен член на FESPA